Điểm nóng phân lô, bán nền lại ồ ạt xin chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Huyện Bảo Lâm xin chuyển 675,6 ha đất nông nghiệp sang đất ở. Điều này được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lâm Đồng đánh giá chưa phù hợp.

Truy cập nguồn tin