Điểm tên 5 dự án hạ tầng giao thông vốn đầu tư “khủng” triển khai giai đoạn 2021-2026

Với các dự án đầu tư công, dự án đi qua địa phương nào thì địa phương đó làm chủ đầu tư; với dự án PPP sẽ giao địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành phải giúp đỡ, hỗ trợ địa phương.

Truy cập nguồn tin