Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 12/03

(BĐT) – Trong ngày 12/3/2019, trên phạm vi cả nước có 605 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3 và quý II/2019.

Truy cập nguồn tin