Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/03

(BĐT) – Trong ngày 13/3/2019, trên phạm vi cả nước có 643 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Truy cập nguồn tin