Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 7/10

(BĐT) – Trong ngày 7/10/2019, trên phạm vi cả nước có 700 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Truy cập nguồn tin