Điều chỉnh quy hoạch hàng nghìn hecta đất Khu vực ven biển Hòa Thắng, Bình Thuận

CafeLand – UBND tỉnh Bình Thuận vừa thống nhất về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Truy cập nguồn tin