Điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp: Làm rõ những điểm khác so với quy hoạch trước đây

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ khi đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp để báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy.

Truy cập nguồn tin