Doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu nhiều nhất?

CafeLand – Trong danh sách huy động vốn từ kênh trái phiếu trong tháng 8, các công ty bất động sản dẫn đầu với tỷ trọng 30,39%.

Truy cập nguồn tin