Doanh nghiệp địa ốc đua săn vốn trái phiếu

Áp lực về nguồn vốn khi tín dụng bị thu hẹp thúc đẩy nhiều doanh nghiệp địa ốc tìm kiếm các phương án huy động vốn khác, trong đó có kênh phát hành trái phiếu.

Truy cập nguồn tin