Doanh nghiệp lo ngân hàng tăng lãi suất cho vay

Nhiều ngân hàng rục rịch điều chỉnh tăng lãi suất huy động, khiến doanh nghiệp e ngại lãi suất cho vay tăng trong thời gian tới…

Truy cập nguồn tin