Đơn vị môi giới lên tiếng về dự án Eco Lake chậm bàn giao Giấy chứng nhận

Xung quanh thông tin về dự án Eco Lake và việc chậm bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án cho khách hàng trong thời gian qua, ngày 17/8/2019, Công ty cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung ( đơn vị môi giới) vừa lên tiếng.

Truy cập nguồn tin