Dự án Đại học Y Dược Cà Mau hơn 1.000 tỷ: Nhà đầu tư “ngoại đạo” trúng sơ tuyển

(BĐT) – UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y Dược Cà Mau. 

Truy cập nguồn tin