Dự kiến triển khai thực hiện 32 dự án giao thông ở Nhơn Trạch trong năm 2020

Trên địa bàn huyện có hơn 30 dự án hạ tầng lớn, nhỏ được triển khai. Các công trình này hoàn thành sẽ giúp địa phương định hình được các trục phát triển kinh tế – xã hội, sớm đưa Nhơn Trạch trở thành đô thị động lực của tỉnh và đô thị vệ tinh của Tp.HCM.

Truy cập nguồn tin