FLC được vinh danh Top 10 ngành bất động sản – xây dựng thương hiệu mạnh Việt Nam 2020 – 2021

Ngày 12/10, tại lễ công bố và vinh danh Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, FLC đã vinh dự được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh ngành Bất động sản – Xây dựng năm 2020 – 2021.

Truy cập nguồn tin