Gập ghềnh đường đi của thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(BĐT) – Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) không chỉ là việc nêu tên nhà thầu đáp ứng, nhà thầu bị loại, giá trúng thầu có cạnh tranh hay không, mà còn là khâu quan trọng để nhà thầu có thể nhìn nhận được tổng thể quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của bên mời thầu. 

Truy cập nguồn tin