Gia hạn dự án giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện Dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đầu tư theo hình thức PPP (loại hợp đồng BOT) về thời gian thực hiện và cơ cấu vốn, theo thông tin từ Báo Đấu Thầu.

Truy cập nguồn tin