“Giải mã” sức nóng thị trường Đông Nam Lê Lợi tại TP Đồng Hới

Quá trình đô thị hoá mở rộng tại phía Nam Lê Lợi thành phố Đồng Hới đang diễn ra với tốc độ khá nhanh. Ngoài yếu tố thị trường thì sự gia tăng hạ tầng trọng điểm kết nối với trung tâm và các khu vực lân cận là yếu tố chủ đạo tác động đến sự phát triển của khu vực này. Điều đó đã tạo thành “đòn bẩy” đẩy giá đất nền khu vực gia tăng theo mức lũy tiến.

Truy cập nguồn tin