Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ 5,09%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2022 đạt 8,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 5,09%.

Truy cập nguồn tin