“Góc khuất” đấu giá đất: Những lỗ hổng pháp lý

Những tiêu cực liên quan đến hoạt động đấu giá đất thời gian qua có nguyên nhân đáng kể từ những lỗ hổng trong các quy định pháp luật hiện hành.

Truy cập nguồn tin