Gói thầu hệ thống điện chiếu sáng tại Quảng Trị: Nhà thầu vừa trúng đã bị tố

(BĐT) – Kết quả lựa chọn thầu Gói thầu Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị vừa được công bố thì nhà thầu trúng thầu bị tố là không đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm.

Truy cập nguồn tin