Gói thầu Thu vé tự động đường sắt Nhổn – ga Hà Nội: Tiết kiệm 22,8% qua đấu thầu

(BĐT) – Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (Chủ đầu tư, Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Hệ thống thu vé tự động (AFC) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Truy cập nguồn tin