Gói tổng thầu Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Đề xuất chọn Liên danh VNPT- SVTECH – iSoftware

(BĐT) – Liên danh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) – Công ty CP Phát triển công nghệ viễn thông tin học Sun Việt (SVTECH) – Công ty iSoftware vừa được đề xuất là nhà thầu thực hiện Gói thầu “Khảo sát bổ sung, lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (gói tổng thầu dự án) theo Điều 26 Luật Đấu thầu.

Truy cập nguồn tin