Hà Nội chi 560 tỷ làm cầu vượt nút Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên nhằm khắc phục nút thắt hẹp mặt cắt trên đường Nguyễn Văn Huyên hiện nay…

Truy cập nguồn tin