Hà Nội: Công khai thông tin quy hoạch, giá nhà để tránh ‘làm giá’ bất động sản

Sở Xây dựng theo dõi, thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản; định kỳ công bố thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định, tránh hiện tượng “bong bóng” bất động sản.

Truy cập nguồn tin