Hà Nội đầu tư xây mới, sửa chữa 310 chợ

UBND thành phố Hà Nội đang lên kế hoạch để củng cố và phát triển bài bản hệ thống chợ trên địa bàn với mục tiêu khắc phục, giải quyết các tồn tại, vướng mắc thời gian qua.

Truy cập nguồn tin