Hà Nội nghiên cứu mô hình “Thành phố trong thành phố”, định hướng xây sân bay thứ hai

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nhằm xác định các định hướng quy hoạch phù hợp với thực tiễn, nhận diện những hạn chế, tồn tại; đồng thời, đề xuất một số định hướng để Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chất lượng sống là cơ bản.

Truy cập nguồn tin