Hà Nội xử phạt 12 chủ đầu tư vi phạm về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Trong năm 2018 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp, tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn và đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 12 chủ đầu tư vi phạm.

Truy cập nguồn tin