Hà Tĩnh: 72% gói thầu được chỉ định thầu

(BĐT) – Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.781 gói thầu sử dụng vốn nhà nước, với tổng giá gói thầu 4.723 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 4.668 tỷ đồng, chênh lệch giảm 55 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu 1,16%.

Truy cập nguồn tin