Hải Phòng: Duyệt chủ chương đầu tư 2 dự án hơn 4.000 tỷ tại KĐT Bắc sông Cấm

Chủ tịch HĐNDTP Hải Phòng Phạm Văn Lập vừa ký Nghị quyết số 21, 22 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố và Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố, hệ thống hạ tầng đồng bộ Khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Truy cập nguồn tin