Hơn 8,3 tỉ USD vốn FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế

CafeLand – Trong năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và vốn tăng thêm đạt trên 8,3 tỉ USD.

Truy cập nguồn tin