Hợp đồng nguyên tắc khi đấu thầu: Một bên lật kèo, nhiều bên điêu đứng

(BĐT) – Quy định về thuê thiết bị trong đấu thầu thực tế đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các nhà thầu tham dự thầu. Hiện nay, việc ký kết hợp đồng nguyên tắc để thuê thiết bị, cung cấp vật liệu xây dựng, thuê nhân công… là rất phổ biến.

Truy cập nguồn tin