HSBC cấp khoản tín dụng xanh đầu tiên doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực điện gió

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa xác nhận thỏa thuận cung cấp khoản tín dụng xanh ngắn hạn trong lĩnh vực tổng thầu xây lắp các dự án năng lượng tái tạo cho Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 (PCC1).

Truy cập nguồn tin