HSBC: Lạm phát nhiều khả năng không phải mối lo lớn với Việt Nam trong năm nay

Ngân hàng HSBC vừa phát hành báo cáo Vietnam at a glance đầu tiên của năm 2022 với nhận định sau một năm 2021 đầy vất vả, kinh tế Việt Nam “xông đất” năm 2022 bằng những bước đi vững chắc. Lạm phát của Việt Nam năm 2022 kỳ vọng ở mức trung bình 3% sau khi đánh giá tình hình giá nhiên liệu tăng cao. Mức này không cho thấy một rủi ro đáng kể cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì vẫn còn thấp hơn mức lạm phát mục tiêu 4% của Chính phủ.

Truy cập nguồn tin