Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất từ ngày 01/3/2022

Từ ngày 01/3/2022, Thông tư 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Truy cập nguồn tin