Kể từ nay, chủ đầu tư muốn thi công phải dán giấy phép xây dựng ngay tại công trình

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện nhắc nhở chủ đầu tư và đơn vị thi công phải niêm yết giấy phép xây dựng tại công trình để thuận tiện trong công tác quản lý những đơn vị không tuân thủ Luật lệ.

Truy cập nguồn tin