Khách hàng cần làm gì khi công ty bất động sản tuyên bố phá sản?

CafeLand – Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên nhiều công ty bất động sản đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, buộc lòng phải đi đến con đường phá sản.

Truy cập nguồn tin