Khánh Hoà kỷ luật 3 Giám đốc sở

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường và Xây dựng tỉnh vì có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Truy cập nguồn tin