Không đồng ý với giá bồi thường khi bị thu hồi đất: Phải làm gì cho đúng luật?

CafeLand – Đây là vấn đề nhiều người quan tâm trong thời gian qua; đặc biệt, có trường hợp không đồng ý với mức bồi thường đã hành xử không đúng pháp luật và dẫn đến vướng vào vòng lao lý…

Truy cập nguồn tin