Không phải là miếng mồi béo bở

Mô hình ‘thành phố trong thành phố’ đã có tiền lệ ở nước ta (TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) nhưng còn nhiều thách thức lớn khác mà Hà Nội phải đối mặt.

Truy cập nguồn tin