Không xác định được giá đất, tính thuế chuyển nhượng thế nào?

Công ty ông Nguyễn Châu (TPHCM) có chức năng kinh doanh bất động sản, mua một số căn hộ chung cư từ cá nhân. Nay, công ty muốn bán nhưng đang gặp vướng mắc về việc xác định thuế GTGT cho các bất động sản này.

Truy cập nguồn tin