Kinh tế đêm – Động lực phát triển mạnh mẽ của các thành phố du lịch

Với sự thành công của kinh tế đêm tại nhiều quốc gia du lịch trên thế giới, mô hình phát triển kinh tế đêm tại các đô thị du lịch Việt Nam là vấn đề được đông đảo nhà đầu tư cả nước quan tâm.

Truy cập nguồn tin