Knight Frank: Giá nhà ở hạng sang tăng 5,7% trong năm 2022

Theo báo cáo của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, giá nhà hạng sang năm 2022 dự kiến sẽ tăng 5,7% so với năm 2021 trên 28 thị trường lớn.

Truy cập nguồn tin