Lạm phát cao tại Mỹ có ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của Việt Nam?

Trong báo cáo vĩ mô vừa phát hành, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, mặc dù lạm phát của Mỹ ở mức cao nhưng chưa tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam hiện tại và ACBS giữ quan điểm lạm phát của Việt Nam sẽ duy trì ở mức thấp trong năm 2022.

Truy cập nguồn tin