Làn sóng đầu tư xây mới các khu công nghiệp

Xu hướng dịch chuyển sản xuất vào Việt Nam khiến nhu cầu thuê mặt bằng đặt nhà máy tăng cao. Đó là lý do khiến bất động sản công nghiệp hút khách.

Truy cập nguồn tin