Lo ngại thị trường nhà đất ven biển “sốt nóng”, Bình Định chuẩn bị siết chặt hoạt động môi giới

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ổn định thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh; nghiêm túc thực hiện việc xây dựng, báo cáo dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định…

Truy cập nguồn tin