Loạn thông tin quy hoạch đất đai

Thời gian qua, trên các ứng dụng, trang thông tin điện tử đã phát hiện nhiều ứng dụng có sử dụng dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất (SDĐ), bản đồ địa chính nhưng từ các nguồn không chính thống và có nhiều sai sót. Việc này khiến nhiều đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu truy cập thông tin về quy hoạch đất đai thường lẫn lộn, khó phân biệt.

Truy cập nguồn tin