Loay hoay giải quyết tranh chấp chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, giải quyết dứt điểm các khiếu nại về việc chiếm dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành.

Truy cập nguồn tin