Long An: Tiếp tục giảm gần 450ha đất KCN Đức Hòa III

CafeLand – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh giảm 446,62 ha diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1.738,55 ha xuống 1.291,93 ha.

Truy cập nguồn tin