Lực hấp dẫn của thị trường BĐS Bắc Ninh

Với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đang đặc biệt quan tâm đầu tư dành quỹ đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp rót vốn đầu tư.

Truy cập nguồn tin