M&A là “liều thuốc” kích thích thị trường bất động sản

Năm 2021, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn sôi động các giao dịch mua bán, sáp nhập (M&A) quy mô lớn, trị giá hàng trăm triệu USD. Đây cũng được ví như “liều thuốc” kích thích cho thị trường bất động sản sôi động.

Truy cập nguồn tin